Thienobensodiazepin

Thienobensodiazepiner är föreningar som på kemisk strukturnivå innehåller en diazepin-ring som sitter vägg-i-vägg med både en Thieno- inklusive bensen-ring. Thienobensodiazepiner interagerar selektivt med GABAA-receptorn. Denna subkategori inkluderar

  • Olanzapin
  • Telenzepin


Olanzapin (Zyprexa) används bland annat som underhållsbehandling av bipolär sjukdom, behandling för depressiva episoder associerade med bipolär sjukdom. I högre styrkor används Olanzapin som neuroleptikum och antipsykotiskt medel för olika psykotiska störningar inklusive Schizofreni.


WELCOME TO

- OFFICIAL -
FOLLOW US @
 Sources/Links

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)