Research Chemicals (RC)

Research Chemicals / Designer Drugs / Internetdroger

Ända sedan lagstiftning mot droger trädde i kraft, men framförallt sedan internet och den öppna internethandeln så har underground-laboratorier runt om i världen tävlat i tid mot juridiken genom att i hög takt framställa nya substanser som än inte hunnit narkotikaklassats. "Internetdroger" har använts som samlingsnamn på dessa "nya" substanser som säljs helt öppet på nätet innan byråkratin hunnit ikapp. "Not for human consumption" är inte en ovanlig riktlinje som medföljer vid köp av dessa. Bensodiazepiner är inget undantag när det gäller att utveckla nya varianter som hanteringen av inte hunnit bli kriminaliserad. Skillnaden är att bensodiazepin är en beskrivning av substansen på kemisk strukturnivå, för om det är en bensodiazepin, så är det en bensen-ring och sitter vägg-i-vägg med en diazepin-ring.

Vissa "nya" benso som sålts "lagligt" i senare tid är ibland inte nya överhuvudtaget. Vissa typer är varianter som läkemedelsbolag upptäckt tidigare men av någon anledning inte marknadsfört, andra sorter har upptäckts och marknadsförts i något land i t.ex. Asien och har därför inte kommit hit för att narkotikaklassas tidigare. Inte sällan ser man ett benso-original vars struktur har förts samman med en triazolo-ring och gör det då till en ny Triazolobensodiazepin, förvandlat en klassisk -zepam till en -zolam. T.ex. Nitrazepam (Nitrazolam), Flunitrazepam (Flunitrazolam), Clonazepam (Clonazolam). Ibland har substansen tillförts en ny flour-atom, vilket ger nämnd benso Flu-benämningen i början. (nitrazepam / FLUnitrazepam)

(List of Benzodiazepine Designer Drugs, saxat från engelskspråkiga Wikipedia)

 • 3-Hydroxyphenazepam

 • Adinazolam

 • Bromazolam

 • Clonazolam

 • Cloniprazepam

 • Desmethylflunitrazepam

 • Diclazepam (Analog av Diazepam, upptäcktes från början av Leo Sternbach vid ROCHE)

 • Etizolam (Patent och marknadsförs i Japan sedan 1983. Såldes som RC i Sverige 2012)
 • FluAlprazolam

 • Flubromazepam (Strukturell analog av Fenazepam. Upptäckt av ROCHE men aldrig marknadsförd)

 • Flubromazolam

 • Flunitrazolam

 • Meclonazepam

 • Nifoxipam

 • Nitemazepam

 • Nitrazolam

 • Norflurazepam

 • Phenazepam (Upptäcktes och utvecklades inom dåvarande Sovjetunionen)
 • Pyrazolam


WELCOME TO

- OFFICIAL -
FOLLOW US @
 Sources/Links

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)