Midazolam

Imidazobensodiazepiner
Varumärkesnamn: (sv.) Dormicum, Buccolam, Versed, Flormidal
Medicinska egenskaper: Lugnande medel, ångestdämpandemedel.
Beroendepotential: -
Halveringstid: 1.5 - 2.5 h
Injektionslösning 1 mg/ml, 5 mg/ml
Oral lösning 2.5 mg/ml, 5 mg/ml, 7.5 mg/ml, 10 mg/ml
Tablett (Finns ej i Sverige): 7.5mg, 15mg

Narkotikaklassad i Sverige (förteckning IV).Dormicum
, Roche, 7.5 mg, 15 mg.         Flormidal, Galenika 15mg, tablett.
I.V. lösning 3 mg/ml, 5 mg/ml.


WELCOME TO

- OFFICIAL -
FOLLOW US @
 Sources/Links

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)