Klobazam

1,5-bensodiazepin
Varumärkesnamn: Frisium
Medicinska egenskaper: Ångestdämpande och antiepilektikum.
Beroendepotential: Hög
Halveringstid: 36-82 h
10mg

Narkotikaklassad i Sverige (förteckning IV).


Klobazam och Klonazepam är de två bensodiazepiner som används inom Sverige vid behandlning mot epilepsi. Inom svensk sjukvård används Klobazam endast som tilläggsmedicinering vid extra svårbehandlad epilepsi och måste då utfärdas med särskilt intyg ifrån Läkemedelsverket.


 


WELCOME TO

- OFFICIAL -
FOLLOW US @
 Sources/Links

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)