Galenika a.d.Galenika a.d. är ett av Serbiens största läkemedelsbolag. Företaget bildades 1945 och kontrollerar 1/3 av den nationella läkemedelsindustrin i Serbien. Galenika är ett av de största läkemedelsbolagen i hela balkan och export går till Europa, Asien och Afrika.

Svensktillverkade produkter, men även
läkemedel av annan märkestillverkning,
till exempel Pfizer & Roche, har blivit mer
sällsynt på den svarta marknaden (och
samtidigt dyrare som direkt påföljd), vilket
antagligen är ett resultat av att Galenikas
priser uppenbarligen ligger på en för låg
nivå för att inte per automatik konkurrera
ut

Galenika tillverkar bland annat generiska varianter på:
Bensedin 2mg, 5mg, 10mg. (diazepam)
Flormidal 15mg. (midazolam)
Ksalol 0.25mg, 0.5mg, 1mg. (alprazolam)
Rivotril 2mg. (klonazepam)


 


WELCOME TO

- OFFICIAL -
FOLLOW US @
 Sources/Links

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)