GABA


GABA är en signalsubstans i det centrala nervsystemet, det kallas ofta för kroppens naturligt lugnande medel. En grupp signalsubstanser förflyttar närminnets registrering till långtidsminnet, GABA hör till den här gruppen signalsubstanser och därav är försämrat närminne en bieffekt av bensodiazepiner.

GABA-receptorerna består av GABAA & GABAB. Bensodiazepiner interagerar med GABAA-receptorn, samma receptor påverkas även av alkohol, barbiturater och Z-analoger

Gabapentin och Pregabalin är två substanser som särskiljer sig genom att interagera med GABAB-receptorn.


 


VÄLKOMMEN TILL

FÖLJ OSS ÄVEN

 


 


Källor/Länkar