Diazepam

1,4-bensodiazepin
Varumärkesnamn: (sv.) Stesolid, Valium, Bensedin
Medicinska egenskaper: Ataraktikta, ångestdämpande-, muskelrelaxerande- och kramplösandemedel.
Beroendepotential: Medel
Halveringstid: 20-100h [Aktiva metaboliter: 36-200h]
2mg, 5mg, 10mg

Narkotikaklassad i Sverige (förteckning IV).


Diazepam (sv. Stesolid) är en vanligt förekommande bensodiazepin antagligen på grund av de flertalet egenskaper den besitter och används inom flertalet medicinska områden, bland annat ångestdämpande, muskelavslappnande, kramplösande, lugnande och sederande.Valium 10mg, Roche.                   Stesolid 10mg, svenskt apotek.


Inom vården används Diazepam i stor utsträckning inom drog- och alkoholavvänjning. Vid ett missbruk av tyngre bensodiazepiner så är det vanligt att personen först trappas ner på benson i fråga som missbrukats för att sedan övergå till Diazepam och trappas ur det. Det beror på den ovanligt låga beroendepotentialen hos Diazepam, delvis tack vare den långa halveringstiden hos Diazepam [20h-200h].

Förutom Diazepam så är Klordiazepoxid i stort sett den enda bensodiazepinen som inte behöver trappas ner till Diazepam, istället kan Klordiazepoxid trappas ner och ur på egen hand. Generellt är de långtidsverkande bensodiazepinerna (Diazepam, Klordiazepoxid, Klonazepam, Nitrazepam) enklare att kliva av än de korttidsverkande (Alprazolam, Midazolam, Oxazepam, Brotizolam, Loprazolam).


Nedtrappningsschemat som följer nedan är ett handplockat exempel ur Prof.C.H.Ashton s.26 på ett schema som visar ett schema som kliver ner från 6mg Alprazolam (daglig medicink maxdos) till en daglig dos på 40mg Diazepam.


(fullständigt schema m.fl. finns under Nedtrappning/Avgiftning)

Nedtrappning

Morgon

Eftermiddag

Kväll/natt

Startdos

Alprazolam 2mg

Alprazolam 2mg

Alprazolam 2mg

Steg 1 (1v)

Alprazolam 2mg

Alprazolam 2mg

Alprazolam 1,5mg
Diazepam 10mg

Steg 2

Alprazolam 2mg

Alprazolam 2mg

Alprazolam 1mg
Diazepam 20mg

Steg 3

Alprazolam 1,5mg
Diazepam 10mg

Alprazolam 2mg

Alprazolam 1mg
Diazepam 20mg

Steg 4

Alprazolam 1mg
Diazepam 20mg

Alprazolam 2mg

Alprazolam 1mg
Diazepam 20mg

Steg 5 (1-2 v)

Alprazolam 1mg
Diazepam 20mg

Alprazolam 1mg
Diazepam 10mg

Alprazolam 1mg
Diazepam 20mg

Steg 6

Alprazolam 1mg
Diazepam 20mg

Alprazolam 1mg
Diazepam 10mg

Alprazolam 0,5mg
Diazepam 20mg

Steg 7

Alprazolam 1mg
Diazepam 20mg

Alprazolam 1mg
Diazepam 10mg

Sluta med
Alprazolam.
Diazepam 20mg

...

...

...

Fullständigt
schema...>

 


WELCOME TO

- OFFICIAL -
FOLLOW US @
 Sources/Links

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)