Bromazepam

1,4-Bensodiazepin
Varumärkesnamn: Lexotan, Lexotanil, Lexilium
Medicinska egenskaper: Ataraktikta, ångestdämpande-, muskelrelaxerande- och kramplösandemedel.
Beroendepotential: Medel
Halveringstid: 12-20h
3mg, 6mg

- Tillhandahålls ej i Sverige

Narkotikaklassad i Sverige (förteckning IV).


Bromazepam är en  av de "klassiska" bensodiazepiner som från början upptäcktes och marknadsfördes av Roche, tillsammans med bland andra diazepam, klonazepam, lorazepam, nitrazepam. Det är en 1,4-bensodiazepin vilket betyder att kväve (N) ligger i den första och fjärde positionen på den sjusidiga diazepin-ringen. 

Den första positionen är det första hörnet på diazepin-ringen efter att bensen- och diazepin-väggarna delat på sig.


Bromazepam 6mg, Hemofarm, generisk variant.


 


WELCOME TO

- OFFICIAL -
FOLLOW US @
 Sources/Links

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)