1,4 - Bensodiazepiner


1,4 betyder att kväve är i den första och fjärde positionen på den sjusidiga diazepin-ringen och det är den vanligaste typen av bensodiazepin.


 


 


WELCOME TO

- OFFICIAL -
FOLLOW US @
 Sources/Links

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)