1,4 - Bensodiazepiner


1,4 betyder att kväve är i den första och fjärde positionen på den sjusidiga diazepin-ringen och det är den vanligaste typen av bensodiazepin.


 


 


WELCOME TO

- OFFICIAL -
FOLLOW US @
 Sources/Links

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)